GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ Xem tất cả

GIÀN PHƠI QUAY TAY Xem tất cả

GIÀN PHƠI XẾP GẮN TƯỜNG Xem tất cả

GIÀN PHƠI ĐA NĂNG (CHỮ A) Xem tất cả

MÓC ÁO CAO CẤP Xem tất cả

GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIỆN TỬ H-666FLL
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:
ĐÈN CHIẾU SÁNG : Sử dụng đèn LED hoặc đèn truyền thống thay thế cho đèn ban công, đèn chiếu sang khu vực sân phơi.
QUẠT SẤY : Giúp quần áo khô nhanh hơn kể cả khi đứng gió.
ĐÈN UV cực tím : Giúp diệt khuẩn bám trên quần áo, đặc biệt thích hợp với gia đình có trẻ em.
Sản phẩm có tích hợp cảm biến an toàn, khi máy đang hoạt động mà gặp chướng ngại vật sẽ tự động dừng lại rất an toàn cho người sử dụng nhất là trẻ em.
Khi Motor hoạt động lên, xuống liên tục thì Motor sẽ nóng và  tự ngưng hoạt động để bảo hộ motor không bị nóng sẽ gây ra cháy motor.Sau khi 30 phút, Motor nguội sẽ hoạt dộng trở lại bình thường .GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIỆN TỬ H-6111FLL
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:
ĐÈN CHIẾU SÁNG : Sử dụng đèn LED hoặc đèn truyền thống thay thế cho đèn ban công, đèn chiếu sáng khu vực sân phơi.
QUẠT SẤY : Giúp quần áo khô nhanh hơn kể cả khi đứng gió.
ĐÈN UV cực tím : Giúp diệt khuẩn bám trên quần áo, đặc biệt thích hợp với gia đình có trẻ em.
Sản phẩm có tích hợp cảm biến an toàn, khi máy đang hoạt động mà gặp chướng ngại vật sẽ tự động dừng lại rất an toàn cho người sử dụng nhất là trẻ em.
Khi Motor hoạt động lên, xuống liên tục thì Motor sẽ nóng và  tự ngưng hoạt động để bảo hộ motor không bị nóng sẽ gây ra cháy motor.Sau khi 30 phút, Motor nguội sẽ hoạt dộng trở lại bình thường .
GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIỆN TỬ LC-126SF
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:

GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIỆN TỬ LC-80SD
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:

GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIỆN TỬ LC-126SD
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:


GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIÊN TỬ CJ-K999
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:
ĐÈN CHIẾU SÁNG : Sử dụng đèn LED hoặc đèn truyền thống thay thế cho đèn ban công, đèn chiếu sáng khu vực sân phơi.
Sản phẩm có tích hợp cảm biến an toàn, khi máy đang hoạt động mà gặp chướng ngại vật sẽ tự động dừng lại rất an toàn cho người sử dụng nhất là trẻ em.
Khi Motor hoạt động lên, xuống liên tục thì Motor sẽ nóng và  tự ngưng hoạt động để bảo hộ motor không bị nóng sẽ gây ra cháy motor.Sau khi 30 phút, Motor nguội sẽ hoạt dộng trở lại bình thường .

GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIỆN TỬ H 6110-120
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:
ĐÈN CHIẾU SÁNG : Sử dụng đèn LED hoặc đèn truyền thống thay thế cho đèn ban công, đèn chiếu sang khu vực sân phơi.
Sản phẩm có tích hợp cảm biến an toàn, khi máy đang hoạt động mà gặp chướng ngại vật sẽ tự động dừng lại rất an toàn cho người sử dụng nhất là trẻ em.
Khi Motor hoạt động lên, xuống liên tục thì Motor sẽ nóng và  tự ngưng hoạt động để bảo hộ motor không bị nóng sẽ gây ra cháy motor.Sau khi 30 phút, Motor nguội sẽ hoạt dộng trở lại bình thường .
GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIỆN TỬ H 699-80A
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:
ĐÈN CHIẾU SÁNG : Sử dụng đèn LED hoặc đèn truyền thống thay thế cho đèn ban công, đèn chiếu sang khu vực sân phơi.
Sản phẩm có tích hợp cảm biến an toàn, khi máy đang hoạt động mà gặp chướng ngại vật sẽ tự động dừng lại rất an toàn cho người sử dụng nhất là trẻ em.
Khi Motor hoạt động lên, xuống liên tục thì Motor sẽ nóng và  tự ngưng hoạt động để bảo hộ motor không bị nóng sẽ gây ra cháy motor.Sau khi 30 phút, Motor nguội sẽ hoạt dộng trở lại bình thường .
 
GIÀN PHƠI ĐỒ ĐIỆN TỬ H 6116
GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ :
Đây là loại giàn phơi điện tử cao câp và hiện đại.Chất lượng bền hơn các sản phẩm thông thường.
Giàn phơi gắn áp trần, sử dụng remote để điều khiển các chức năng của giàn phơi.Motor điều khiển nâng,hạ giàn phơi theo ý người sử dụng.
Giàn Phơi Điện Tử có các chức năng kèm theo như:
ĐÈN CHIẾU SÁNG : Sử dụng đèn LED hoặc đèn truyền thống thay thế cho đèn ban công, đèn chiếu sáng khu vực sân phơi.
QUẠT SẤY : Giúp quần áo khô nhanh hơn kể cả khi đứng gió.
Sản phẩm có tích hợp cảm biến an toàn, khi máy đang hoạt động mà gặp chướng ngại vật sẽ tự động dừng lại rất an toàn cho người sử dụng nhất là trẻ em.
Khi Motor hoạt động lên, xuống liên tục thì Motor sẽ nóng và  tự ngưng hoạt động để bảo hộ motor không bị nóng sẽ gây ra cháy motor.Sau khi 30 phút, Motor nguội sẽ hoạt dộng trở lại bình thường .
 
GIÀN PHƠI ĐỒ QUAY TAY GẮN TRẦN 1 TRỤC - H 8988A
GIÀN PHƠI QUAY TAY GẮN TRẦN :
Giàn phơi gắn áp trần, nâng hạ bằng hệ thống cáp ròng rọc, điều khiển hai thanh phơi bằng tay quay. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng . Có nhiều mẫu, nhiều màu cho quí vị lựa chọn.
GIÀN PHƠI ĐỒ QUAY TAY GẮN TRẦN 1 TRỤC H-8688C
GIÀN PHƠI QUAY TAY GẮN TRẦN :
Giàn phơi gắn áp trần, nâng hạ bằng hệ thống cáp ròng rọc, điều khiển hai thanh phơi bằng tay quay. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng . Có nhiều mẫu, nhiều màu cho quí vị lựa chọn.
GIÀN PHƠI QUAY TAY GẮN TRẦN 2 TRỤC H 803
GIÀN PHƠI QUAY TAY GẮN TRẦN :
Giàn phơi gắn áp trần, nâng hạ bằng hệ thống cáp ròng rọc, điều khiển hai thanh phơi bằng tay quay. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng . Có nhiều mẫu, nhiều màu cho quí vị lựa chọn.
 
GIÀN PHƠI ĐỒ QUAY TAY GẮN TRẦN 1 TRỤC - H 8299
GIÀN PHƠI QUAY TAY GẮN TRẦN :
Giàn phơi gắn áp trần, nâng hạ bằng hệ thống cáp ròng rọc, điều khiển hai thanh phơi bằng tay quay. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng . Có nhiều mẫu, nhiều màu cho quí vị lựa chọn.
GIÀN PHƠI ĐỒ QUAY TAY GẮN TRẦN 1 TRỤC H-816B
GIÀN PHƠI QUAY TAY GẮN TRẦN :
Giàn phơi gắn áp trần, nâng hạ bằng hệ thống cáp ròng rọc, điều khiển hai thanh phơi bằng tay quay. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng . Có nhiều mẫu, nhiều màu cho quí vị lựa chọn.
 
GIÀN PHƠI XẾP TAY GẮN TƯỚNG H998A
 GIÀN PHƠI XẾP TAY GẮN TƯỜNG :
Giàn phơi gắn áp tường gồm 3 thanh phơi, di chuyển kéo ra xếp vào bằng một tay. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .Không gỉ sét. Các ốc vít cố định đều bằng inox , siêu bền.
Giàn phơi xếp tường Hoàng Gia khi sử dụng kéo ra, không sử dụng đẩy sát tường. Không chiếm diện tích cho người sử dụng.
Giàn phơi xếp tường Hoàng Gia  là loại giàn phơi gắn tường được làm bằng hợp kim nhôm, một bộ giàn phơi gồm 3 thanh nhôm, mỗi thành dài từ 1-2m. Chiều vương ra tối đa là 920 mm, tuỳ diện tích sử dụng.


GIÀN PHƠI CHỮ A, H-311
GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khăn, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .
 规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM

GIÀN PHƠI CHỮ A
GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khan, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .
规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸 
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM

GIÀN PHƠI CHỮ A
 GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khăn, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .
规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸 
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM

GIÀN PHƠI ĐỒ CHỮ A
 GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khăn, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .

规格
CHẤT LIỆU
铝合金折叠落地晾衣架  KỆ PHƠI ĐỒ GẤP CHỮ A HỢP KIM NHÔM MẠ MÀU
 尺寸 
QUY CÁCH
 宽度:625mm   高度:1115mm   展长:1600mm
RỘNG : 625 MM - CAO : 1115MM - DÀI 1600MM

GIÀN PHƠI ĐA NĂNG - SÀO PHƠI INOX H302
GIÀN PHƠI CHỮ A (GIÀN PHƠI ĐA NĂNG) :
Được đặt trên sàn nhà có thể di chuyển được.Phù hợp phơi khan, đồ trẻ em.Gấp gọn khi không sử dụng. Chất liệu làm bằng Nhôm mạ màu cao cấp & sang trọng .
MÓC ÁO CAO CẤP H 016
MÓC ÁO CAO CẤP HD

LÀM BẰNG HỘP KIM NHÔM - CAO CẤP - SANG TRỌNG